Labadoux bloeit

Labadoux bloeit

Labadoux bloeit

Sinds enkele jaren wil Labadoux via ‘community art' de festivalweide toegankelijker maken voor kwetsbaardere mensen met een fysische of mentale beperking, psychische of sociale problematiek, mensen met (vroeg)dementie, mensen op de vlucht,.... Community art is een creatief project die verschillende kunst- en werkvormen met een sociale insteek combineert. Dat doen we door met specifieke doelgroepen samen te werken, die elk met hun eigen talenten en bijzondere stijl tot unieke kunst komen.
In 2019 kozen we als thema ‘Labadoux bloeit'. We willen de potgrond zijn waarin kwetsbare mensen kunnen groeien in talenten. Daarom boden wij hen de kans open te bloeien in het kader van het festival. Daar kon iedereen hun creativiteit bewonderen. Het resultaat werd een verrassend groot kunstwerk dat je kon bezichtigen tijdens het festival op 3, 4 en 5 mei 2019